Voorwaarden en tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over de voorwaarden en tarieven die wij hanteren voor het plaatsen van een caravan, camper en vouwwagen.


Onze voorwaarden

 • Jaarstalling van 1 oktober t/m 30 september.
 • Er mogen geen gasflessen of andere brandbare en/of ontplofbare stoffen in het gestalde aanwezig zijn tijdens het stallen.
  Bij overtreding van deze regel is de klant aansprakelijk voor de eventuele schade.
 • Het gestalde moet worden afgesloten en zo nodig van een trekhaakslot worden voorzien.
 • Voor verzekering van het gestalde dient de klant zelf zorg te dragen.
 • De stallinghouder of zijn rechtverkrijgende aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade ook die zich zou voordoen in de stallingruimte.
 • Reparaties in de stallingruimte zijn niet toegestaan.
 • Adreswijziging of verandering van het gestalde dient onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld.
 • Het gestalde moet voorzien zijn van naam en adres van de eigenaar.
 • Het stallinggeld dient voor aanvang van het stallingjaar in zijn geheel betaald te zijn.
 • Opzegging van stallingplaats dient schriftelijk te geschieden.
 • De stallinggebruiker aanvaardt door betaling de vermelde voorwaarden en opgenomen gegevens.
 • Bij betaling administratienummer vermelden.
 • Bij tussentijds beeindigen van de stalling is er geen recht op restitutie.

Onze tarieven

 • Voor een vouwwagen: € 40 per strekkende meter.
 • Voor een caravan: € 50 per strekkende meter.
 • Voor een camper: € 60 per strekkende meter.

 • Wij hanteren een totaalprijs per strekkende meter.
 • Onbeperkt ophalen en terugbrengen van het object.
 • Geen extra kosten voor een bredere caravan.

 • Bovenstaande prijzen zijn per jaar exclusief 21% BTW.